Град: София
Адрес: ул. Проф. д-р Георги Павлов № 3

Телефон: 02/ 970 28 28; 02/ 970 28 29
e-mail:
web site:
Техем Сървисис ЕООД - Вижте още
4.2 / 12

Фирмен профил

Карта

Изпрати имейл

Видео

Офиси

Напиши мнение

ТЕХЕМ СЪРВИСИС ЕООД е 100% дъщерна фирма на ТЕСНЕМ International AG. Тя е регистрирана на 14.07.1999 год.
Централен и регионални офиси в София.
Представителства и партньори в Пловдив, Бургас, Варна, Шумен, Русе, Сливен, Велико Търново, Плевен, Враца и Перник.

ТЕСНЕМ AG е основана през 1952 г. в Германия. През 55 годишната история на фирмата, услугите й са насочени кьм строителните предприемачи и собствениците на жилища. Компанията е една от водещите фирми в областта на отчитане и измерване на топлоенергия за Централна и Източна Европа. Дейността в региона се координира от офиса на “Техем” във Виена. Над 130 филиала е основала компанията само в Германия, а в Европа техния брой е повече от 20.

Филиалите на дружеството обслужват 41 милиона прибори, монтирани за отчитане и измерване на топлоенергията в 7.9 млн. жилища. Техем AG проправя пътя на разплащането на консумираната енергия съобразно индивидуалното потребление.

Техем Сървисис


Техем Сървисис ЕООД обслужва най-голям брой клиенти в София, ползващи услугата за дялово разпределение на топлинната енергия. Потребители на дружеството са близо 200 000 домакинства в столицата от общо 405 хиляди абонати на “Топлофикация София”. 650 хиляди индивидуални разпределители на разхода за отопление и над 520 хиляди термостатични вентили са монтирани от дружеството в София. Абонати, присъединени към 6350 абонатни станции са оборудвани с технически средства за измерване и контрол на реално изразходваната енергия за отопление и топла вода. Над 8000 апартаментни топломери са монтирани в жилища на наши абонати.

Фирмата е предпочитан топлинен счетоводител за отчитане и разпределение на енергията за горещо водоснабдяване и отопление. Потребителите на енергия за отопление търсят услугите и съветите на компетентния и професионален екип на Техем Cървисис ЕООД за монтиране и поддръжка на средства за регулиране на консумацията и за отчитането й.

УРЕДИТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ С РАДИОВРЪЗКА са приоритет в дейността на Техем. На този перспективен пазар фирмата извоюва вече огромен аванс. Ние произвеждаме и използваме такива уреди още от 1996 г. Обслужваме 80% от всички намиращи се в действие радиоуреди.

Радиосистемата на Техем служи за бърза и лесна регистрация на консумацията на топлоенергия. Това е възможно, тъй като показанията се „снемат" независимо от присъствието на потребителя, без да е необходимо служител на фирмата да влиза в жилището му. По този начин се избягват посещенията по домовете на абонатите, ангажимента им да бъдат в определени дни и часове на разположение на инкасаторите и неблагоприятните последствия, ако не осигурят достъп до отоплителните си тела.

Пести се времето на потребителя. Към настоящия момент радиосистемата на Tехем се превърна в истински стандарт за набиране на данни на потребление и е водеща в Европа с пазарен дял от 85%.


Актуална оферта:


На клиентите предлагаме доставка и монтаж на:
- уреди за разпределение на разхода за отопление на фирмите TECHEM и SIЕMENS
- термостатични вентили, регулиращи разхода за топлина, на фирмите ROSSWEINER, DANFOSS и HONEYWELL
- топломери и топлостудомери за отчитане на разхода за топлина на отделен апартамент на TECHEM
- индивидуални водомери за топла и студена вода на фирмите ROSSWEINER и WEHRLE и узаконяване на приборите


Допълнителна услуга извършвана от фирмата е:

- изработване и монтаж на абонатни станции
Техем Сървисис ЕООД - отрасли:

Оптика, Електроника

,

Измервателна Техника

,
Населено място:

София